Επίπεδα & Τμήματα

Στο “English Bee” παρέχουμε ολοκληρωμένα προγράμματα εκμάθησης και πιστοποίησης της Αγγλικής γλώσσας, με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πτυχία των πιο έγκυρων φορέων πιστοποίησης.

English Bee

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το εκπαιδευτικό μας προσωπικό είναι άριστα εκπαιδευμένοι καθηγητές, πτυχιούχοι πανεπιστημίων, με πείρα στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας. Παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις στην ξενόγλωση εκπαίδευση και ενσωματώνουμε στη μέθοδο διδασκαλίας τις απεριόριστες δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και του διαδικτύου.

ΤΜΗΜΑΤΑ

Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή και ομοιογενή, για να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή της διδακτέας ύλης και η αποτελεματική εκμάθηση της γλώσσας. Λειτουργούν ειδικά τμήματα για Παιδιά και Εφήβους, καθώς και τμήματα για Φοιτητές και Ενήλικες. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ

Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή και ομοιογενή, για να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή της διδακτέας ύλης και η αποτελεματική εκμάθηση της γλώσσας. Λειτουργούν ειδικά τμήματα για Παιδιά και Εφήβους, καθώς και τμήματα για Φοιτητές και Ενήλικες. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Το εκπαιδευτικό μας υλικό είναι σύγχρονο και υψηλού επιπέδου με στόχο την σωστή εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας.

ENGLISH ONLINE

Εκσυγχρονιζόμαστε διαρκώς και προσφέρουμε στους μαθητές μας, όλων των επιπέδων, ελεύθερη πρόσβαση στο διαδικτυακό μας τόπο, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να εκμεταλευτούν τη σύγχρονη τεχνολογία και το διαδίκτυο για συμπληρωματική εξάσκηση από το χώρο τους.