Επίπεδα

Τμήματα

Στο “English Bee” παρέχουμε ολοκληρωμένα προγράμματα εκμάθησης και πιστοποίησης της Αγγλικής γλώσσας, με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πτυχία των πιο έγκυρων φορέων πιστοποίησης.

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Το εκπαιδευτικό μας προσωπικό είναι άριστα εκπαιδευμένοι καθηγητές, πτυχιούχοι πανεπιστημίων, με πείρα στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας. Παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις στην ξενόγλωση εκπαίδευση και ενσωματώνουμε στη μέθοδο διδασκαλίας τις απεριόριστες δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και του διαδικτύου.

Εκπαιδευτικό υλικό

Το εκπαιδευτικό μας υλικό είναι σύγχρονο και υψηλού επιπέδου με στόχο την σωστή εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας.

Support for the Whole Family

Thoughtfully and carefully designed centers, programs, and schedules – all created with the needs of both children and parents in mind.
Learn more

Inspired Teachers

Dedicated early childhood professionals fully engaged in teaching careers, who benefit from our award-winning training and ongoing support.
Learn more

Proven Approach to Education

Research-informed curriculum designed by experienced educators to inspire children not just to learn, but to think on their own.
Learn more
The School

Επίπεδα & Τμήματα

ΤΜΗΜΑΤΑ

Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή και ομοιογενή, για να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή της διδακτέας ύλης και η αποτελεματική εκμάθηση της γλώσσας. Λειτουργούν ειδικά τμήματα για Παιδιά και Εφήβους, καθώς και τμήματα για Φοιτητές και Ενήλικες.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ

Στεκόμαστε δίπλα στους μαθητές μας, παρέχοντάς τους επιπλέον βοήθεια για την εκπλήρωση των στόχων τους και εμπλουτίζουμε την εκπαιδευτική διαδικασία ενσωματώνοντας διάφορες επιμορφωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

ENGLISH ONLINE

Εκσυγχρονιζόμαστε διαρκώς και προσφέρουμε στους μαθητές μας, όλων των επιπέδων, ελεύθερη πρόσβαση στο διαδικτυακό μας τόπο, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να εκμεταλευτούν τη σύγχρονη τεχνολογία και το διαδίκτυο για συμπληρωματική εξάσκηση από το χώρο τους.

pic-30